НачалоДокументиМедии

ДПП Българка | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
"Живата гора" - част 1

"Живата гора" - филм за обучението по "Горска педагогика", 2016 г.


Дата на публикуване: 06.07.2016 г. изтегли
 
"Живата гора" - част 2

"Живата гора" - филм за обучението по "Горска педагогика", 2016 г.


Дата на публикуване: 06.07.2016 г. изтегли
 
"Живата гора" - част 3

"Живата гора" - филм за обучението по "Горска педагогика", 2016 г.


Дата на публикуване: 06.07.2016 г. изтегли
 
Да опазим горите от пожари

"Не си играйте с огъня" - клип за превенция на горските пожари. Част от кампанията за предотвратяване на горските пожари - 2016 г.


Дата на публикуване: 05.07.2016 г. изтегли
 
Естествени екосистеми вместо изкуствени гори

"Естествени екосистеми вместо изкуствени гори" - Предаване, излъчено по Българско национално радио


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Закупуване на дърва за огрев

Видеоклип за условията и реда на закупуване на дърва за огрев


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
"Мисия гора. Вековните гори"

"Мисия гора. Вековните гори" - филм, излъчен по телевизия bTV


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
"Мисия гора. Трудният път към бъдещето"

"Мисия гора. Трудният път към бъдещето " - филм, излъчен в bTV Репортерите. 


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Традиционното залесяване по случай Седмицата на гората

"Традиционното залесяване по случай Седмицата на гората" - репортаж, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Традиционното залесяване по случай Седмицата на гората

"Традиционното залесяване по случай Седмицата на гората" - репортаж, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Филм "Как ще борим горските пожари"

"Как ще борим горските пожари" - филм, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Дървата за огрев – кой и как ги добива

"Дървата за огрев – кой и как ги добива" - филм, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Какво не знаем за сечите

"Какво не знаем за сечите" - филм за сечите: какво представляват те и как се изъвършват, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Филм за залесяването в българските гори

“Нашата гора” - филм за залесяването в българските гори, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Филм за Природните паркове Врачански Балкан и Беласица

“Нашата гора” - филм за Природните паркове Врачански Балкан и Беласица, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Филм за сечите и горската професия

"Заръката" - филм за сечите и горската професия, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.04.2016 г. изтегли