НачалоДокументиПромени в горските територии

ДПП Българка | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Заповед № 688/23.07.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 23.07.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 18–I-1 от 10.07.2024 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.07.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 6-II-4 от 09.07.2024 г. на комисия РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 10.07.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-II-1 от 09.07.2024 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.07.2024 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 2 за 2024 г. от комисия назначена със № ЗАП-602/19.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изменена със Заповед ЗАП-180/11.03.2022 г., Заповед ЗАП-471/10.06.2022 г. и Заповед ЗАП-655/29.07.2022 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ


Дата на публикуване: 03.07.2024 г. изтегли
 
Заповед № 632/02.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.07.2024 г. изтегли
 
Заповед № 633/03.07.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 03.07.2024 г. изтегли
 
Заповед № 623/28.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.07.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 39-I-1 от 26.06.2024 г. на комисия в РДГ Бургас за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 27.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 591/18.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 590/18.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-ІІ-1 от 14.06.2024 г. на комисия в РДГ Варна за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.06.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-III от 11 юни 2024 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.06.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-II от 11 юни 2024 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.06.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I от 11 юни 2024 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.06.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 60 – II – 1 от 07.06.2024 г. на комимсия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна собственост

Дата на публикуване: 13.06.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 60 – I – 1 от 07.06.2024 г. на комимсия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.06.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 5-II-3 от 06 юни 2024 г. на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 553/06.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 06.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 548/05.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 59–II–1 от 27 май 2024 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 30.05.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 29 май 2024 година за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.05.2024 г. изтегли
 
Заповед № 517/28.05.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 28.05.2024 г. изтегли
 
Заповед № 493/17.05.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.05.2024 г. изтегли
 
Решение 38-II-1 от 16.05.2024 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 17.05.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- II -1 от 16.05.2024 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 16.05.2024 г. изтегли
 
Заповед № 474/02.05.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/30.04.2024 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.05.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 26.04,2024 г. на комисия в РДГ Кюстендил за предварително съгласуване на промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 26.04.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 от 26.04.2024 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.04.2024 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2024 г. от комисия назначена със № ЗАП-602/19.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изменена със Заповед ЗАП-180/11.03.2022 г., Заповед ЗАП-471/10.06.2022 г. и Заповед ЗАП-655/29.07.2022 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ


Дата на публикуване: 24.04.2024 г. изтегли
 
Решение № 1/23.03.2024 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 24.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 425/22.04.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 24.04.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 23 април 2024 година на комисия в РДГ София за поправка на очевидна техническа грешка

Дата на публикуване: 23.04.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 16 април 2024 година на комисия в РДГ Русе за прекратяване на процедура за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.04.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 12 април 2024 година на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.04.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/2024 от 08.04.2024 г. на комисия в РДГ Ловеч за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 361/04.04.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 08.04.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-II-2 от 02.04.2024 г. на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.04.2024 г. изтегли
 
Решение № 37-II-1/29.03.2024 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 29.03.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 27 март 2024 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.03.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 19 март 2024 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 268/18.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 15 март 2024 година на комисия в РДГ Стара Загора за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 14 март 2024 година на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1–II-1 от 29.02.2024 г. на комисия в Изпълнителна агенция по горите за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1–I-1 от 29.02.2024 г. на комисия в Изпълнителна агенция по горите за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 248/07.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 237/07.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 01.03.2024 г. на комисия в РДГ Кюстендил за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.03.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 от 22.02.2024 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.02.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 58–II–2 от 21.02.2024 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 58–II–1 от 21.02.2024 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 12 февруари 2024 година на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 125/06.02.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 06.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 107/29.01.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 30.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 95/25.01.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 1197/28.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1160/13.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5–II-2 от 11.12.2023 г. на комисия в Изпълнителна агенция по горите за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 14.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5–II-1 от 11.12.2023 г. на комисия в Изпълнителна агенция по горите за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 14.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1159/13.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 14.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 57–I–1 от 04.12.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 57–II-3 от 04.12.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 57–II-2 от 04.12.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 57–II-1 от 04.12.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1118/04.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ години

Дата на публикуване: 05.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2–I–1 от 1 декември 2023 г. на комисия в РДГ Стара Загора за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 04.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № ИПС-1-2023 г. на комисия в РДГ Русе за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.11.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 28.11.2023 г. на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.11.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-ІІ-1 от 24.11.2023 г. на комисия в РДГ Варна за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.11.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1047/13.11.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.11.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4-II-1 от 30.10.2023 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4-II-3 от 30.10.2023 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4-II-2 от 30.10.2023 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 992/30.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 30.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 987/30.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 30.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7 от 19 октомври 2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 951/16.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 16.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-2 от 16.10.2023 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 от 16.10.2023 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 17 – I - 1 от 13.10.2023 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 919/09.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-I от 05.10.2023 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 06.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 36-II-1 от 2.10.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 03.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 56 – II – 1 от 29.09.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-II-1 от 16.08.2023 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-4 от 16.08.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-3 от 16.08.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-1 от 16.08.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-2 от 16.08.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 27 септември 2023 г. на комисия в РДГ Берковица за предварително съгласуване ппромяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 863/26.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 860/25.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 861/25.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 35-II-2 от 16.08.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 20.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 35-II-1 от 16.08.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 20.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 55–I–1 от 19.09.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за прекратяване на административното производство по искане за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-420/15.09.2023 г. на министъра на земеделието и храните за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 19.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №2 от 22 август 2023 година на комисия в РДГ Берковица за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 23.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-I-1 от 21.08.2023 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 16-I-1 от 22.08.2023 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-ІІ-1 от 21.08.2023 г. на комисия в РДГ Варна за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 729/04.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 година

Дата на публикуване: 07.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 727/02.08.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 651/06.07.2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 07.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-1 от 03 август 2023 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 705/28.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-І-1 от 26.07.2023 г. на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 696/21.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 година

Дата на публикуване: 24.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 697/24.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-1 от 21.07.2023 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 54–II–1 от 11.07.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.07.2023 г. изтегли
 
Решение № 34-II-2/06.07.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територия

Дата на публикуване: 11.07.2023 г. изтегли
 
Решение № 34-II-1/06.07.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 11.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 651/06.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-I-1 от 03 юли 2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-I-2 от 03 юли 2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 53 – II – 1 от 28.06.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 72-II-1 от 22.06.2023 г. на коисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 567/12.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 година

Дата на публикуване: 21.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 19 юни 2023 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 21.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 52 – I – 1 на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 52 – I – 2 от 14.06.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 52 – I – 3 от 14.06.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за прекратяване на административното производство по искане за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 52– II – 1 oт 14.06.2023 г. на коисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 565/12.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 година

Дата на публикуване: 13.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4–I-2 от 05.06.2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4–I-1 от 05.06.2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 545/02.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 544/02.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 543/02.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 02.06.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 541/02.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 535/01.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 499/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 506/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 481/19.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 3 години

Дата на публикуване: 29.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 476/19.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 449/12.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 12.05.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 51 – I – 2 от 05.05.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.05.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 51 – I – 1 от 05.05.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 411/27.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 години

Дата на публикуване: 28.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 26.04.2023 г. на комисия в РДГ Шумен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 394/24.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 24.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 15 - I - 1 от 20.04.2023 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 363/12.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 13 април 2022 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 12 април 2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 13.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 333/05.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за прекратяване административно производство за учредяване право на строеж

Дата на публикуване: 11.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 340/10.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 50 – I – 1 от 05.04.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 332/05.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 312/31.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 313/31.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Решение 33-II-3/30.03.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територия

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Решение 33-II-2/30.03.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територия

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Решение 33-II-1/30.03.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 289/27.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 291/27.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 24 март 2023 година на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 284/24.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 283/24.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 258/21.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 237/15.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 16 март 2023 година на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 236/15.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 от 07.03.2023 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-2 от 28.02.2022 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 от 28.02.2022 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 23 февруари 2023 година на комисия в РДГ Стара Загора за прекратяване на административното производство по искане за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 28.02.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 153/20.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 161/20.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 71-II-1 от 13.02.2023 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 32-II-2 от 10.02.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 32-II-1 от 10.02.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 94/01.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 01.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 78/26.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 27.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 71/23.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.01.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 31-II-1 от 11.01.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 12.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1171/23.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 70-II-1 от 22.12.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали относно промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1167/22.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1162/22.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 /десет/ години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 49-I-2 от 19.12.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 49-I-1 от 19.12.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-528/14.12.2022 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1135/14.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 5 /пет/ години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 14-I-1 от 12.12.2022 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 13-I-1 от 12.12.2022 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1121/08.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 30 /тридесет/ години върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 09.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1121/08.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 08.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 48 - I - 1 от 25.11.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1084/28.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1062/22.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 28.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- II -1 от 25.11.2022 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1074/22.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 25.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/18.11.2022 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1000/09.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 968/31.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1045/17.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1042/17.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 от 14 ноември 2022 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 11 ноември 2022 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-463/09.11.2022 г. на министъра на земеделието за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-466/09.11.2022 г. на министъра на земеделието за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-444/27.10.2022 г. на министъра на земеделието за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-401/16.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-I-1 от 08.11.2022 г. на комисия в РДГ Сливен за отказ за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-478/02.11.2022 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 47 - I - 1 от 31.10.2022 г. на комисия в РГД Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 07.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-3 от 26.10.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-2 от 26.10.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1 от 26.10.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 30-II -1 от 20.10.2022 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 19.10.2022 г. на комисия в РДГ Шумен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 06 октомври 2022 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 67-II-1 от 30.09.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 811/26.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.09.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 16.09.2022 г. на комисия в РДГ Кюстендил за искане за предварително съгласуване на промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 19.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 720/23.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.08.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 29-II -2 от 11.08.2022 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.08.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 29-II-1 от 11.08.2022 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 12.08.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2-II-2 от 02.08.2022 г. на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 667/04.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.08.2022 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 5 за 2022 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г., изменена със заповед ЗАП-180/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 01.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 651/28.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 652/28.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 /десет/ години върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 642/26.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-I-1 от 27.07.2022 г. за отказ за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 4 за 2022 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г., изменена със заповед ЗАП-180/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 27.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №2 от 27.07.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 625/21.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 606/14.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 46 - II - 1 от 13.07.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 15.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-ІI-5 от 14.07.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост

Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-IІ-6 т 14.07.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

в Решение № 2-ІI-2 от Протокол № 2/15.03.2022 г. на комисията в Изпълнителна агенция по горите по чл. 74, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, регистрирано в Изпълнителна агенция по горите с рег. индекс ИАГ-6029/15.03.2022 г.


Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-ІI-4 от 14.07.2022 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии –собственост на юридическо лице

Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-3 от 14.07.2022 г. за прекратяване на административното производство по промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-І-1 от 14.07.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2022 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г., изменена със заповед ЗАП-180/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 66-II-1 от 30.06.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 45 - II -1 от 24.06.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 45 - II -2 от 24.06.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 01 ЮЛИ 2022 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПАЗАРДЖИК ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, ДЪРЖАВНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 543/28.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 28.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 515/22.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ години върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 22 юни 2022 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 495/21.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 17 юни 2022 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 481/15.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 44-II-1 от 10.06.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 44 – I – 1 от 10.06.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 468/08.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 461/03.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 06.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-І-1 от 02.06.2022 г. на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 450/01.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 451/01.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 02.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-II-1 на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 25 май 2022 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 01.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 25 май 2022 г. на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 01.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 383/17.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 350/04.05.2022 г.

Дата на публикуване: 18.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 350/04.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.05.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 65-II-1 от 11.05.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 351/04.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 318/21.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.04.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1/19.04.2022 г. на комисия в РДГ Ловеч за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 313/19.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 312/19.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 43 – I – 1 от 15.04.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 43 – I – 2 от 15.04.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 19.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 276/08.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 11.04.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 42-I-1 от 18.03.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.03.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 64-II-1 от 18.03.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.03.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-ІI-2 от 15.03.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.03.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-ІI-1 от 15.03.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 201/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 203/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 204/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 6 /шест/ месеца върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 200/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 178/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 179/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 14.03.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 28.02.2022 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 28.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 63-II-1 от 22.02.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 138/28.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 129/23.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-5 от 21.02.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-4 от 21.02.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-I-3 от 21.02.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-І-2 от 21.02.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-І-1 от 21.02.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 116/17.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 18 /осемнадесет/ месеца върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 120/17.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 111/16.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 90/11.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 12 - II - 1 от 10.02.2022 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 12-I-1 от 10.02.2022 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 81/09.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 41-II-1 от 3 февруари 2022 г. а комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 03.02.2022 г. изтегли
 
Решение № 1/27.01.2022 г. на комисята в РДГ Берковица за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 28.01.2022 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2022 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1152/29.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1151/29.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 40 от 21.12.2021 г. на РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 23.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7 от 20 декември 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1126/20.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1119/16.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1110/13.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.12.2021 г. изтегли
 
Решение № 11-I-1 от 15.12.2021 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 - 1 от 14.12.2021 г. на комисия в РДГ Шумен за прекратяване на административното производство за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1100/10.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-II-3 от 24.11.2021 г. на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 39-I от 30.11.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1061/29.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1056/25.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.11.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 10-I-1 от 24.11.2021 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1015/17.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 18.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1007/12.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 15.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1008/12.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 959/03.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-360/01.11.2021 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.11.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЯ 61-I-1 и 61-I-2 от 28.10.2021 г. на комисия в РДГ Кърджали за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 923/26.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2 от 27.10.2021 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 3- I -1 от 21.10.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 20 октомври 2021 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 883/12.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 877/11.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 12.10.2021 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 11.10.2021 г. на комисия в РДГ Кюстендил за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 862/06.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 08.10.2021 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2021 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 07.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 805/24.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 28.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 794/16.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 783/14.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.09.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- II -1 от 14.09.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.09.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- I -2 от 14.09.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 781/13.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 26.08.2021 г. на комисия в РДГ Кюстендил за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.08.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 60-II-1 от 26.08.2021 Г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.08.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 23 август 2021 година на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 24.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 697/11.08.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-319/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 12.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-323/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-315/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-318/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-320/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-321/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-317/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 662/30.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 661/30.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 663/30.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 3 (три) години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 22 юли 2021 г. на комисия в РДГ Стара Загора за прекратяване на административно производство по искания за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 9-I-1 от 28.07.2021 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 646/26.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.07.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-1 от 26.07.2021 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 616/21.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 от 21.07.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.07.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 38-II-1 от 19.07.2021 г. на комисив в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 592/14.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 15.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 538/02.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 12.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 541/05.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 (две) години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 12.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 537/01.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 523/25.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 30.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 531/30.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 30.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-195/29.06.2021 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-194/29.06.2021г. на комисия РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-І-5 от 21.06.2021 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-4 от 21.06.2021 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост и собственост на физически и юридически лица

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-3 от 20.05.2021 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-2 от 21.06.2021 г. за прекратяване на административното производство по промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 21.06.2021 г. за отказ за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 37-I-2 от 17.06.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 37-I от 17.06.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 37-I-2 от 17.06.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 2 за 2021 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 ОТ 08.06. 2021 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПЛОВДИВ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 08.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 416/02.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 (две) години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 03.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 404/28.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 31.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 403/28.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.05.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 26 май 2021 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.05.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 28-II-1 от 20 май 2021 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 21.05.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 22 април 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 330/20.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 (една) година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 19 април 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за прекратяване на административно производство, за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 19 април 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за прекратяване на административно производство, за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- II -1 от 15.04.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-106/05.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 15.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-93/05.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 15.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-154/13.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 14.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 59-II-2 от 06.04.2021 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/2021 от 30.03.2021 г. на комисия в РДГ Ловеч за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 266/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 265/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-332/10.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-313/15.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-104/19.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-102/19.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2021 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 27-II-2 от 18 март 2021 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 27-I-1 от 18 март 2021 г. на комисия в РДГ Бургас за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 232/18.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 17 март 2021 година на комисия в РДГ Пазарджик за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № 3 от 28 октомври 2020 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 36-II-1 от 16.03.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-II-1 от 10.03.2021 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 202/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите с разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 172/01.03.2021 г.

Дата на публикуване: 09.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 201/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите с разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 156/25.02.2021 г.

Дата на публикуване: 09.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 200/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите с разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 140/24.02.2021 г.

Дата на публикуване: 09.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 1 март 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 172/01.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 35-I от 26.02.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 01.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 144/24.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 140/24.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІІ-1 ОТ 26.02.2021 г. на комисия в РДГ Варна за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-II-1 от 23.02.2021 г. на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 156/25.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 143/24.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 24 февруари 2021 г. на комисия в РДГ София относно промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 24.02.2021 г. изтегли
 
Решение 26-II-1/22.02.2021 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2021 г. изтегли
 
Решение 26-I-1/22.02.2021 г. на комисия в РДГ Бургас за предварително съгласуване на промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 22.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 118/17.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 93/05.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 25-II -1 от 4.02.2021 г. на комисия в РДГ Бургас за прекратяване на административно производство за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1–II–1 от 28.01.2021 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии –собственост на юридически лица

Дата на публикуване: 28.01.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 28.01.2021 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.01.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 34 от януари 2021 година на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.01.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 07.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1021/30.12.2020 год. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1016/23.12.2020 год. на изпълнителния директор на ИАГ за чредяване безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост без промяна на предназначението на територията

Дата на публикуване: 23.12.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1015/23.12.2020 год. на изпълнителния директор на ИАГ за чредяване безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост без промяна на предназначението на територията

Дата на публикуване: 23.12.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1014/23.12.2020 год. на изпълнителния директор на ИАГ за чредяване безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия в гр. Търговище, община Търговище, в полза на юридическо лице

Дата на публикуване: 23.12.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-1 от 16.12.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.12.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-I-1 за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост и собственост на физически и юридически лица

Дата на публикуване: 09.12.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-2 от 03.12.2020 год. на комисия в РДГ Шумен за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.12.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 27.11.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 30.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 932/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.11.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 18.11.2020 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 33 от ноември 2020 година на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.11.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 5 ноември 2020 година на комисия в РДГ Берковица за промяна на предназначение на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 10.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 895/03.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 894/03.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 04.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 888/02.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 03.11.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 28 октомври 2020 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 855/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 844/21.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.10.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 от 15.10.2020 г. на комисия в РДГ Сливен за прекратяване на административно производство за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 16.10.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4/01.10.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 06.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 771/28.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 767/25.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 755/18.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 18.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 751/17.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 18.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 747/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 18 (осемнадесет) месеца върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.09.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 56-II-1 от 16.09.2020 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 734/14.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 10 (десет) месеца върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 733/14.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 (една) година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 721/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 15 (петнадесет) години и 6 (шест) месеца върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.09.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 8-I-1 от 09.09.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 09.09.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 55-II-1 от 26 август 2020 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 706/31.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.09.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 24 август 2020 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 28.08.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2-І-1 от 20.08.2020 г. на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост

Дата на публикуване: 20.08.2020 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 4 за 2020 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 13.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 635/07.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.08.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2/28.07.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПАЗАРДЖИК ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 29.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-II-2 от 20.07.2020 г. на комисия в ИАГ за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-II-1 от 20.07.2020 г. на комисия в ИАГ за промяна на предназначение на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-1 от 20.07.2020 г. на комисия в ИАГ за предварително съгласуване на промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 576/20.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 559/15.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3/13.07.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- II -1 от 10.07.2020 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4/06.07.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-1 от 02.07.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-1 от 02.07.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7-I-1 от 30.06.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2/29.06.2020 г. на комисия в РДГ Берковица за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 487/25.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на ползване за срок от 4 месеца върху поземлен имот в горска територия

Учредено право на ползване за срок от 4 (четири) месеца (но не повече от срока на действие на разрешението издадено по реда на Закона за подземните богатства – 09.10.2020 г.) за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства в площ „Калабак“, разположена в землищата на селата Белополци и Бубино, общ. Ивайловград, обл. Хасково, села Багрилци, Бараци, Горна кула, Джанка, Доборско, Долна кула, Златолист, Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Падало, Перуника, Поточица, Сбор, Сладкодум, Стари чал, Хисар и Чал, общ. Крумовград, обл. Кърджали и села Нановица, Неофит Бозвелиево и Постник, общ. Момчилград, обл. Кърджали, в полза на юридическо лице, върху поземлени имоти – частна държавна собственост, с обща площ 0,826 дка (осемстотин двадесет и шест квадратни метра). Засягат се горски територии, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Крумовград” към ДП „Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян и Териториално поделение „Държавно горско стопанство Ивайловград” към ДП „Югоизточно държавно предприятие” – Сливен


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 497/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горски територии - частна държавна собственост  с площ на сервитутната зона в размер на 0,551 дка и върху поземлен имот в горска територия – в режим на съсобственост, с площ на сервитутната зона в размер 9,649 дка, представляваща 71,94 % идеални части от правото на собственост, притежавани от държавата, от площта на сервитутната зона в имота в размер на 13,412 дка, за обслужване на съществуващ напорен тръбопровод за обект: „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ Горски дол“, в полза на юридическо лице. Засягат се горски територии в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Широка лъка” към ДП „Южноцентрално държавно предприятие” - Смолян, представляващи служещи поземлени имоти в горски територии.


Дата на публикуване: 02.07.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 495/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия частна държавна собственост без промяна на предназначението на територията, с площ 0,400 дка (четиристотин квадратни метра), за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция BLG0312.A000_Хорст“ в полза на юридическо лице. Засяга се горска територия, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Симитли” към ДП „Югозападно държавно предприятие” – Благоевград, представляваща поземлен имот с идентификатор 66460.251.5 в гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  РД-18-472/16.07.2019г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: м. Млечкарник, площ на имота 400 кв. м, номер по предходен план: 251001, съседи: 66460.251.1, съгласно скица № 15-1134090/ 12.12.2019 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Благоевград


Дата на публикуване: 02.07.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 470/19.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост без промяна на предназначението на територията, с площ 0,400 дка (четиристотин квадратни метра), за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция JAM0050.A000_Зайчи връх” в полза на юридическо лице. Засяга се горска територия, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тунджа” към ДП „Югоизточно държавно предприятие” - Сливен, представляваща поземлен имот с идентификатор 35028.34.21 в с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-395/25.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК,  адрес на поземления имот: с. Кабиле, местност „Зайчи връх”, площ 400 кв. м


Дата на публикуване: 02.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 24.06.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 463/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 465/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 466/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-II-1 от 09.06.2020 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 10.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 429/03.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 2 юни 2020 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-2 от 2 юни 2020 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 404/29.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 403/29.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 01.06.2020 г. на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 29.05. 2020 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-I-1 от 28.05.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 375/19.05.2020 г. относно учредяване право на ползване за срок от 5 месеца

Заповед № 375/19.05.2020 г. на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 70, ал. 3 от Закона за горите и заявление, постъпило в Изпълнителна агенция по горите


Дата на публикуване: 21.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 374/19.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.05.2020 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2020 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 19.05.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 от 14.05.202 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 351/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 350/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 349/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 348/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 318/23.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.04.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 32-I-1 от 22.04.2020 г. на коисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 281/03.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.04.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 24-II -1/01.04.2020 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.04.2020 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 2 за 2020 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 30.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №1/30.03.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 264/26.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 27.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 263/26.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 31-I-1 от 24 март 2020 година на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №2 OT 17.03.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 17.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 16.03.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 16.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-1 от 12.03.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2–I–1 от 09.03.2020 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 10.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 05.03.2020 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 168/21.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 160/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 157/19.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут на енергиен обект за срок от 2 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 140/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 17.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 14.02.2020 год. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 132/13.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-2 от 2020 година за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-1 от 2020 година за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1/06.02.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 06.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 102/04.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 78/31.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 24.01.2020 г. на комисия в РДГ Кюстендил за промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2/20.01.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1/20.01.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 59/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-I-1 от 14.01.2020 г. на комисия в РДГ Стара Загора за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 23-I-1 от 02.01.2020 г. на комисия в РДГ Бургас за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1025/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 30-II-1 от декември 2019 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-321/16.12.2019 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 983/10.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 978/10.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 12.12.2019 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 11 декември 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.12.2019 г. изтегли
 
Решение № 5-II-1/11.12.2019 г. на комисията в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 971/09.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-2 от 05.12.2019 г. от 05.12.2019 г. за поправка на явна фактическа грешка, допусната в РЕШЕНИЕ № 4-1 от 04.06.2019 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 06.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 959/05.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 940/02.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-301/02.12.2019 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 896/19.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 902/20.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 895/19.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 883/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 879/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок до 30.07.2021 г. върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.11.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 51-II-1 от 08.11.2019 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 08.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 849/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок до 21.02.2010 г. върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-II-2 от 18.10.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-II-1 от 18.10.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 17 октомври 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 29-II-1 от 11.10.2019 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 16 октомври 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 9 октомври 2019 година на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 775/07.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 776/07.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 756/27.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7 от 24 септември 2019 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 25.09.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 5 за 2019 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 28 от СЕПТЕМВРИ 2019 година на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 709/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 712/16.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 от 16.09.2019 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 16.09.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № РД 49-298/27.07.2016 г., на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 665/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 673/30.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 18 (осемнадесет) месеца върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 19.08.2019 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПЛОВДИВ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 19.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 631/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 630/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 629/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 627/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 07.08.2019 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/07.08.2019 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 31 юли 2019 г. на комисия в РДГ София относно промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии –частна държавна собственост

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 4 за 2019 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 22-II-1 от 19.07.2019 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

Дата на публикуване: 25.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 579/22.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 578/22.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-1 от 23 юли 2019 г. на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-2 от 23 юли 2019 г. на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1 от 23.07.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4- II -1 от 22.07.2019 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 560/15.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 561/15.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- II -1 от 09.07.2019 година на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 –II -2 от 09.07.2019 година на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.05.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.05.2019 г. изтегли